انرژی بار

این  محصول یک میان وعده عالی هست که قبل از انجام  فعالیت های ورزشی ، در طول مسافرت ها و یا هر مانی که نیازبه انرژی سریع دارید ، بسیار مفید و مناسب خواهد بود